HADİMİ HUKUK MEKTEBİ PROJESİ

Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şubesi olarak 2015 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na proje başvurusunda bulunulmuş, bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede projemiz başarılı bulunarak kabul edilmiştir. Proje kapsamında Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şubesi bünyesinde hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrencileri ve mezun olmuş genç hukukçuları hayata hazırlamaya yönelik “HADİMİ HUKUK MEKTEBİ” kurarak; en az 60 genç hukukçuya yönelik mesleki eğitim ve pratik uygulamalar yaptırmak, mesleklerine yönelik destek eğitimleri vermek ve gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim programları düzenleyerek, milli manevi yönden gelişimlerine katkı sağlamak, kadim hukuk medeniyetimizle ünsiyetlerini artırmak, gençlerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve adaleti düstur edinen, görevlerinin bilincinde, özgüven sahibi ve iş hayatının zorluklarına karşı donanımlı gençler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu amaca uygun olarak derneğimize başvuran 18-30 yaş arası genç hukukçular arasından oluşturulan komisyon tarafından 60 kişi seçilecek ve 20 kişilik üç gurup oluşturulacaktır. Bu guruplara yönelik kurulacak olan Hadimi Hukuk Mektebi bünyesinde aşağıdaki eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Katılımcıların eğitim faaliyetlerine katılımları zorunludur.

HADİMİ HUKUK MEKTEBİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

1. Mesleki eğitim ve pratik uygulamalar
» Uygulamada Avukatlık Sanık Hakları ve Müdafilik--20 saat,
» İslam Hukuku-20 saat,
» Hukuk Önderleri ve Uygulamaları-20 saat,
» Mecelle Külli Kaideler -20 saat,
» Pratikte İcra ve İflas Hukuku-20 saat,

2. Dil eğitimleri
» İngilizce eğitimi
» Arapça eğitimi
» Osmanlıca eğitimi

İngilizce eğitimi için profesyonel eğitim veren dil kursları ile anlaşma yapılarak alanında uzman hocaların ders vermeleri sağlanacaktır. İngilizce eğitimi için katılımcılar seviye tespit sınavına tabii tutulacak ve seviyelerine göre üç farklı gruba profesyonel dil eğitimi verilecektir. Talep doğrultusunda Arapça ve Osmanlıca kursları açılacaktır. Bu kurslara talep sınıf açılması için yeterli olmaz ise İngilizce kursuna yönlendirilecektir.

Proje kapsamında aşağıdaki etkinlik ve gezi faaliyetleri düzenlenecektir.
GEZİ FAALİYETLELRİ
1. Yasama ve yargı organları ziyaretleri(TBMM-Anayasa Mahkemesi v.s.)
2. Hadim -Taşkent ilçeleri tarihi ve kültürel yerleri gezileri
SOSYAL ETKİNLİKLER
1) Proje Tanıtım Toplantısı
2) Kariyer günleri
3) Avukat-stajyer-öğrenci buluşması pikniği
4) Proje Kapanış Toplantısı

NOTLAR
1- Proje bütçemiz bakanlık tarafından kısıtlandığı için bu proje sadece erkek katılımcılara yönelik olarak yapılacak olup bayan katılımcı alınmayacaktır. Bayanlara yönelik proje çalışmamız devam etmektedir.
2- Değerlendirme komisyonu kişi sayısı ile sınırlı olarak birçok kıstas üzerinden değerlendirme yapmakta olup başvuru kabul etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
3- Projeye kabul edilen katılımcıların etkinliklere katılımı zorunlu olup yüzlerce kişi arasından seçildiği düşünüldüğünde sunulan bu imkandan azami ölçüde faydalanmaları beklenmektedir.
4- Başvuru için sayfadaki formun doldurularak ekleri ile birlikte belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.

"Hadimi Hukuk Mektebi" Projesi, Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenmektedir.


© 2007/2016 Huder.org tasarım: MRK Ajans