HADİMİ HUKUK MEKTEBİ PROJESİ 2

Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şubesi olarak 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na proje başvurusunda bulunulmuş, bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede projemiz başarılı bulunarak kabul edilmiştir. Proje kapsamında Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şubesi bünyesinde hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrencileri ve mezun olmuş genç hukukçuları hayata hazırlamaya yönelik “HADİMİ HUKUK MEKTEBİ 2” kurarak; en az 60 genç hukukçuya yönelik mesleki eğitim ve pratik uygulamalar yaptırmak, mesleklerine yönelik destek eğitimleri vermek ve gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim programları düzenleyerek, milli manevi yönden gelişimlerine katkı sağlamak, kadim hukuk medeniyetimizle ünsiyetlerini artırmak, gençlerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve adaleti düstur edinen, görevlerinin bilincinde, özgüven sahibi ve iş hayatının zorluklarına karşı donanımlı gençler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu amaca uygun olarak derneğimize başvuran 18-30 yaş arası genç hukukçular arasından oluşturulan komisyon tarafından 60 kişi seçilecek ve 20 kişilik üç gurup oluşturulacaktır. Bu guruplara yönelik kurulacak olan Hadimi Hukuk Mektebi bünyesinde aşağıdaki eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Katılımcıların eğitim faaliyetlerine katılımları zorunludur.

HADİMİ HUKUK MEKTEBİ 2 EĞİTİM FAALİYETLERİ

Mesleki egitim ve pratik uygulamalar kapsamında, 3 gruba ayrı ayrı oluşturulacak
» İslam Hukuku-20 saat, » Hukuk Önderleri ve Uygulamaları-20 saat,
» Mecelle Külli Kaideler -20 saat,
» Pratikte İcra ve İflas Hukuku-20 saat,

Proje kapsamında aşağıdaki etkinlik ve gezi faaliyetleri düzenlenecektir.
GEZİ FAALİYETLELRİ
1. Hadim Taşkent Gezisi
2. Hadim -Taşkent ilçeleri tarihi ve kültürel yerleri gezileri
3. Güneydogu Anadolu Gezisi
4. Kitap okuma halkası
SOSYAL ETKİNLİKLER
1) Proje Tanıtım Toplantısı
2) Kariyer günleri
3) Avukat-stajyer-öğrenci buluşması pikniği
4) Proje Kapanış Toplantısı

NOTLAR
1- Proje bütçemiz bakanlık tarafından kısıtlandığı için bu proje sadece bayan katılımcılara yönelik olarak yapılacak olup erkek katılımcı alınmayacaktır. Erkeklere yönelik proje çalışmamız devam etmektedir.
2- Değerlendirme komisyonu kişi sayısı ile sınırlı olarak birçok kıstas üzerinden değerlendirme yapmakta olup başvuru kabul etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
3- Projeye kabul edilen katılımcıların etkinliklere katılımı zorunlu olup yüzlerce kişi arasından seçildiği düşünüldüğünde sunulan bu imkandan azami ölçüde faydalanmaları beklenmektedir.
4- Başvuru için sayfadaki formun doldurularak ekleri ile birlikte belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.

"Hadimi Hukuk Mektebi 2 " Projesi, Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenmektedir.


© 2007/2016 Huder.org tasarım: MRK Ajans