Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18145
2 Yemen Gezi Notları 16349
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16281
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15147
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14433
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12749
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11535
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9738
9 Memurların Yargılanması 9063
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7355
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5840
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6745
3 Öyleyse Neden 6669
4 Sunuş 5705
5 Afet Kararnameleri 6084
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 6010
7 Havana Kuralları 5603
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6219
9 Memurların Yargılanması 9063
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14433
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17438
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13257
3 İdari para cezaları kesinleşme 11763
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10815
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8597
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8460
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8274
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8178
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7897
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7817
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4828
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6046
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6350
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5707
5 İdari para cezaları kesinleşme 11763
6 Adil yargılanma hakkı 6735
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6316
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 6965
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5369
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7034
 
 
Yargıtay 13. HD. 2005/10662 E. ve 2005/17218 K.
  

Devre tatil sözleşmesinin iptali
 

 

 

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/10662
K. 2005/17218
T. 22.11.2005

DAVA : Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde taraflardan gelen olmadığından incelemenin evraklar üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, davalı şirketin elemanlarının yaptıkları ikna çalışmaları sonucunda sağlıklı düşünme fırsatı bulamadan grup toplantısında kendisine 13.5.2004 tarihli devre tatil sözleşmesi imzalatıldığını, imzalanan sözleşmede indirimli fiyat uygulanacağı vaadi ile sözleşme 27.06.2004 tarihinde imzalandığı halde 13.05.2004 tarihinin arttırıldığını, cayma hakkını kullanmasının engellenmek istendiğini, 4077 sayılı Kanuna göre kapıdan satış hükümlerine uyulmadığını bildirip, sözleşmenin iptaline, ödediği 600 Euro'nun faizi ile tahsiline, ödenmeyen 40 adet senedin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı satışın kapıdan satış olmadığını, sözleşme tarihini davacının yazdığını, süresinde cayma hakkını kullanmadığını, davacı taleplerinin haksız ve yersiz olduğunu bildirip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı kapıdan satış sözleşmesi olarak düzenlenen sözleşmeden cayma hakkını kullanarak dönmek isteğinin davalı tarafından kabul edilmediğini savunarak, bu davayı açmıştır. Taraflar arasında düzenlenen 13.05.2004 tarihli devre tatil sözleşmesinin kapıdan satış sözleşmesi olarak düzenlendiğini ibraz edilen sözleşme asıllarından sözleşmenin 13.5.2004 tarihinde düzenlendiği, sözleşmenin düzenlendiği yer konusunda sözleşmede bir açıklık bulunmamakta olduğu, ancak sözleşmenin birinci sayfasında 2. madde başlıklı düzenlemelerden, cayma hakkını düzenlediği, bundan da sözleşmenin kapıdan satış şeklinde düzenlendiği ve davacı iddiasının doğrulandığı anlaşılmaktadır. Zira satış, kapıdan satış olmasa idi davalı satıcının cayma hakkını düzenlenmesine gerek yoktu. Satıcının cayma hakkını düzenleme ihtiyacını duyması, satışın kapıdan satış olduğunu gösterir. Bu hususu davalı satıcının bilmediği de söylenemez. Ancak düzenlenen cayma hakkı 4077 sayılı yasanın 9. maddesi ile yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine de uygun değildir. Sözleşme metninde matbu bölümde davalının işyerinde düzenlendiği yazılı ise de tanzim yeri bölümü boş bırakılmıştır. Sözleşme 4077 sayılı yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı düzenlendiğinden geçersizdir. Öyle olunca kapıdan satış şeklinde düzenlenen ve henüz davacı alıcının tatil hakkını kullanmadığı sözleşmeden, her zaman için dönme hakkı vardır. Mahkemece bu nedenlerle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 22.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


------------------------------

Konya Tüketici Mahkemesi kararı için T I K L A Y I N I Z

Kaynak:

 

Bu kategoriyle ilişkili diğer kararlar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin iptali (ARAGON) 4739
2 Devre tatil sözleşmesinin iptali 17439
3 Devre tatil sözleşmesinin iptali (ARAGON) 7817
4 Devre tatil sözleşmesinin iptali (ARAGON) 13257
 

  Okunma Sayısı: 17439 Ekleyen: Av. Özgür SOLAK

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 496

 
2007-20010 © Huder.org